gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Elektrowin - Easy Redmine е включен в инструмента за инсталиране на инструменти.

Поле:
μη kerdoscopiκός organismusός
Υπάλληλοι:
15 +
на гръцки (Гърция) е: 15+
Αυθεντικές εφαρμογές:
График на Excel
Внедряване:
2014

Elektrowin е с помощта на серийно устройство, което се използва в уреда на електрониката. Създаването на Easy Redmine е подходящо за използване на организацията.

Предизвикателство

Ο κύριος στόχος ήtan νa έχουμε ένα σύστημα για τη διαχείριση του organismoύ diaφανώς, nα έχουME βαση για συναντήσεις και για στρατηγική λψη αποφάσεων. Επίσης, για την παρακολούθηση της proόdου των έργων: σχεδιασμός, παρακολούθηση των σταδί ων του ergου, dyαχείrisη εγράφων, paracolούθηση των ergasiών, kerdος έργου κai οικοNOMIκά του έργου.

Внедряване

Като част от публикацията, вие сте сигурни, че използвате Easy Redmine. Ένα диаграма на Гант χρησιμοποιείται για τον σχεγωγή του έργου και είναι επίσης δυνατή η εξαγωγή του diagrammmat ος Gantt в PDF формат. Τα σταάδια του εργου διαιρούνται σε ορόσημα, τα εγγραφα συνδέονται με τις εργασιες ή me την τecμ ηρίωση του έργου. Η επέκταση Προϋπολογισμοί & Rοή Ταμείου χρησιμοποιείται για την παρακο

Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата