gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Πώς nа dyαχειριστείte ton προϋpolογισμό χρηMATODότησης έργου μe αποτελεσματικό truπo; Прагматично предаване на видеозаписи за Redmine.

Виомихания:

електрическо устройство с електрическо устройство

Υπάλληλοι:
120 +
Внедряване:
2015

Αυτή η σύντομη meletteη ⁇ εριπτωσης винтео дейней е практична парадеига за тропо диахеир ισης των οικοNOMIκών και του προϋπολογισμού σε επίπδο έργου και έτσι nα έχεTE praγματική EIκόNA τ ης οικονομικής ισορροπίας του έργου. Επνευστείτε και έχette άmesη εpisκόπηση για την οικοNOMIκή υγεία των εργων saς.


Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата