Влезте
en

език

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Машинен превод

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Не имейли са изпратени от Easy Redmine

Отидете на Администрация >> Настройки >> Известия по имейл
и проверете дали адресът FROM е правилен.

Трябва да е същото (или поне от същия SMTP сървър), както в конфигурационния файл. В противен случай някои имейл услуги (gmail, yahoo и др.) Могат да отхвърлят известията.

Проверете конфигурацията си според тази статия в базата знания.


За да проверите дали конфигурацията е правилна, опитайте се да проверите дали може да се свържете с пощенския сървър от вашия Easy Redmine сървър, използвайки telnet.

telnet your.domain.here port_number_here (Например: telnet gmail.com 465)

Той ще ви покаже дали наистина можете да се свържете с пощенския си сървър или има проблем с конфигурацията на mailserver.

Опитайте Easy Redmine в безплатна 30-дневна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo