Глобални роли по типове потребители

Всеки тип потребител може да има a предварително зададена роля по подразбиране, като по този начин се елиминира необходимостта от задаване на роля на новосъздадените потребители на конкретни типове потребители. За по-голяма яснота, ролята на потребителите по подразбиране се свежда до няколко най-често срещани роли в дадена организация. Когато каните нов потребител в системата, можете да му зададете конкретна роля, преди да изпратите поканата. За всеки тип потребител е персонализиран има таблото за персонализиране за незабавна употреба.

Основни функции: 

  • Ролята може да бъде зададена автоматично при създаването на нов потребител

  • Избор от най-често срещаните роли в дадена организация

  • Поканете нови потребители с предварително определена глобална роля

  • Персонално табло за управление за всяка глобална роля на потребител

Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация