Thông tin kỹ thuật: Hỗ trợ phiên bản Ruby

10/13/2023
1 минути
Робърт Ковачик.

Người dùng của giải pháp máy chủ Easy Redmine có thể đã nhận thấy một thông báo trên máy chủ trong quá trình khởi động ứng dụng: "Hỗ trợ phiên bản Ruby thấp hơn 2.3 sẽ bị loại bỏ vào năm 2017."

Thông báo chính thức về việc ngừng hỗ trợ sẽ được thông báo trước đủ thời gian. Ngày dự kiến ​​ban đầu là khi phát hành phiên bản 2016.08 (cuối tháng Chín). Để chuẩn cho quá trình chuyển đổi này, chúng tôi khuyến nghị các quản trị viên máy chủ Easy Redmine nâng cấp Ruby lên phiên bản 2.3.3 mà không có sự trì hoãn không cần thiết. Điều này giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của ứng dụng và bạn sẽ không phải quản lý hai lần nâng cấp khi ER 2016.08 đ ược phát hành. Đề xuất của chúng tôi về quản lý Ruby là sử dụng RVM (https://rvm.io/).

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn