Redmine בטיחות תחילה - הסר סיכון ואבטח את העסק שלך

8/8/2018
2 минути
יעקב ריבה

בטיחות המידע תמיד חשובה לכל סוגי הארגונים והתוכנה. הפוך את ה-Redmine שלך ​​להיות מאובטח בצורה תקינה Добавете Easy Redmine.

במאה ה-21 אבטחת הנתונים היא אחת מנושאי העסקים המדוברים ביותר. ו-GDPR מעלה את רמת האבטחה של הנתונים והיישום בצורה כללית עוד יותר.

Искате ли да използвате Redmine? Добавете Easy Redmine към Easy Redmine.

שיפורי האבטחה שתקבל עם Easy Redmine:

  • אכיפת מדיניות סיסמאות עם חוזק ומדיניות עדכון סיסמה הניתנים לה גדה
  • הגדרת זמן תפוגה של ההפעלה כתובת בעיה אבטחתית טיפולית ביישומי האינ טרנט
  • התנתקות אוטומטית
  • אימות דו-שלבי - פשוט השתמש באפליקציות האימות של Google и Microsoft (и או כל אפליקציה TOTP אחרת) והגבר את אבטחת האימות לרמת בנקאות
  • כניסה יחידה בהתבסס על טכנולוגיית Kerberos המאובטחת
  • כל התכונות הדרושות של GDPR, כגון הגבלת נראות לנתונים בהתאם לסוג המשתמ ש, אנונימיזציה ועוד.

התחל ניסיון חינם
& מאובטח את ה-Redmine שלך ​​היום

אנחנו יכולים לקחת אחריות על אבטחת השרת כולו וליישם מספר אמצעי אבטחה נוספים עבורך בענן הפרטי и Easy Software. אם יש לך שאלות, צור קשר איתנו.

Добавете Easy Redmine към 30 часа

תכונות מלאות, מוגנות ב-SSL, גיבויים יומיים, במיקום שלך