Critical Path trong Redmine chỉ đến các nhiệm vụ ảnh hưởng đến ngày kết thúc của dự án.

10/13/2023
3 минути
Лукаш Беня.

Đường dẫn quan trọng là một phương pháp quản lý dự án quan trọng đã được phát triển vào cuối những năm 1950 như một gi ải pháp hiệu quả để xác định các nhiệm vụ quan trọng của dự án.

Cảm ơn tính năng này, bạn luôn biết những nhiệm vụ bạn cần tập trung vào để bạn có thể tiếp tục lập kế hoạch dự án mà không gặp trễ hẹn. Làm thế nào để nhận ra những nhiệm vụ quan trọng như vậy? Các nhiệm vụ trên đường đi quan trọng là các nhiệm vụ cho phép hoàn thành dự án trong thời gian ngắn nhất (hoặc nhanh nhất) có thể. Nó cũng cho thấy thời gian ngắn nhất dự án có thể hoàn thành. Nói cách khác, nếu một nhiệm vụ không quan trọng bị trễ, dự án có thể hoàn thành đúng thời gian, nhưng khi nhiệm vụ quan trọng bị tr ễ một ngày, cả dự án sẽ bị trễ một ngày trừ khi hoạt động tiếp theo hoàn thành trước đó một ngày.

Лесно Redmine Gantt Описание на критичния път

Easy Redmine Gantt - Mô tả đường đi quan trọng

Sự cần thiết của mối quan hệ giữa các nhiệm vụ

Điều này do sự phụ thuộc khác nhau giữa các nhiệm vụ khi một số nhiệm vụ có thể bắt đầu ngay lập tức, trong khi các nhi ệm vụ khác phải chờ đến khi các nhiệm vụ phụ thuộc của chúng đã hoàn thành. Trong Easy Redmine, còn có tùy chọn Đường đi quan trọng đảo ngược, cho thấy đường dài nhất thay vì đường ngắn nhất. Hoặc bạn có thể tắt hoàn toàn nó trong các tùy chọn Gantt có sẵn ở cấp độ Easy Gantt toàn cầu như được hiển thị dưới đây.

Лесно настройване на Gantt за критичен път

Easy Redmine Gantt - Cài đặt đường đi quan trọng

Đường đi quan trọng có thể dễ dàng được xem bằng cách sử dụng плъгин Easy Gantt ở cấp độ dự án. Chỉ cần mở một dự án với mô-đun Easy Gantt được kích hoạt, điều hướng đến mô-đun tương ứng và tìm nút Đường đi quan trọng силно меню phía trên bên phải. Các nhiệm vụ liên quan trên Đường đi quan trọng được chọn dựa trên cài đặt Đường đi quan trọng và được hiển thị màu tim. Để đảm bảo hoạt động chính xác của đường đi quan trọng, dự án nên chỉ có một nhiệm vụ ban đầu và một nhiệm vụ cuố i, và những nhiệm vụ này nên được liên kết với nhau. Nhấp vào nút "Lọc Đường đi quan trọng" sẽ chỉ hiển thị các nhiệm vụ trên đường đi quan trọng trong khi các nhiệm vụ khác sẽ bị ẩn.

Easy Redmine Gantt Критични пътеки

Easy Redmine Gantt - Các nút đường đi quan trọng

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn