נתיב קיטי ב־ Redmine מצביע על משימות שמשפיעות על תאיך הסיום של הפויקט

5/20/2017
2 минути
לוקאש בניה

הנתיב הקריטי הוא מתודולוגיה חשובה לניהול פרויקטים שפותחה בשנות ה-1950 XNUMX כפתרון יעיל לזיהוי המשימות הקריטיות של הפרויקט.

בזכות התכונה הזו, אתה תמיד יודע אילו משימות עליך להתמקד בהן כדי שתו כל להמשיך לתכנן את הפרויקט ללא כל עיכובים. איך לזהות משימות כאלה קריטיות? משימות בנתיב הקריטי הן משימות שמאפשרות את הדרך הקצרה ביותר (או המהי) רה ביותר) להשלים את הפרויקט בזמן. זה מציג גם את הזמן הקצר ביותר שבו ניתן להשלים את הפרויקט. במילים אחרות, אם משימה לא קריטית מתעכבת, הפרויקט עשוי להשלים בזמן, אך כשהמשימה הקריטית מתעכבת ביום אחד, הפרויקט כולו יתעכב גם ביום אחד אלא אם הפעילות שאחרי הפעילות המתעכבת הסתיימה ביום לפני.

Лесно Redmine Gantt Описание на критичния път

Easy Redmine Gantt - תיאור נתיב קריטי

הצורך ביחסים בין משימות

זה קורה בגלל התלות השונה בין משימות, כאשר חלק מהמשימות יכולות להתח יל מיד, בעוד שמשימות אחרות חייבות לחכות עד שהמשימות הקודמות שלהן הסת יימו. ב-Easy Redmine יש גם את אפשרות הנתיב הקריטי ההפוך, שמציג את הנתיב הארוך ביות ר במקום הקצר ביותר. או שניתן לכבות אותו לחלוטין באפשרויות הגאנט שזמינות ברמת הגאנט הג לובלית של Easy Redmine כפי שמוצג למטה.

Лесно настройване на Gantt за критичен път

Easy Redmine Gantt - הגדרות נתיב קריטי

ניתן לצפות בנתיב הקריטי בקלות באמצעות תוסף Easy Gantt ברמת הפרויקט. פשוט פתח פרויקט עם מודול Easy Gantt מופעל, עבור למודול המתאים ומצא את כפתור נתיב הקריטי בתפריט הימני העליון. משימות קשורות בנתיב הקריטי נבחרות על פי הגדרות נתיב הקריטי ומוצגו ת ב צבע סגול. עבור פעולה תקינה של נתיב הקריטי, הפרויקט צריך להכיל רק משימה ראשונ ית ומשימה סופית אחת, והמשימות האלה צריכות להיות מקושר

Добавете Easy Redmine към 30 часа

תכונות מלאות, מוגנות ב-SSL, גיבויים יומיים, במיקום שלך