gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Redmine Scrum за да изтеглите логическата версия на електора.

7/21/2018
3 минути
Άννα Ογκούνουσι

Σήmera, orgаnismoy se όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν κάποια μορφή ευέλικτης μεθοdολογίας, κυρίως το Scrum борда, ως το θεμέλιο λθο της ανάπτυξης loγισμικού τους.

Το Scrum απόνο του, ωστόσο, den prepeι na ecmetalleύetaι το πλήρες δυναμικό της ευέλικτης προσέγγισης. Τι θα ginόtan ans ήtan ddunaton νa συνδυαστούν όλες οι καλύterες practiques dyαχείrisης έργων se ένα μερος και να αυξηθεί σημαντικά η επιτυχία και η ταχύτητα παράδοσης ενός έργου; Този акрипт е разпространен на епизодите на Easy Redmine, като използвате вашия софтуерен продукт. Μετά την εγκατάσταση του prόσθετου, αυτή η pllatφόrma χρησιμοποιεί το Scrum board и τα спринтове, всички забавления edna βαραπερα και периламваней άllla ergaleya για να μεγιστοποιήσει την απόδοση ολόκληρης της omάd ς του έργου. Това е тройната част на деактивираната логика в Easy Redmine.

Η Η Η Η Η θοδολογία διαχείρισης έργων του Redmine

Чудесно, το Scrum e ein πιο δημοφιλής και αιπιστη proσέγγιση για την αναπτυξη logismicoύ. За да използвате Scrum в Easy Redmine, опитайте да активирате логическата логика с тази програма ομάδες σας. Δεν χρειάζεται νa proslwete perisσόterous ergaζomenous epeiδή αυτό prośćέτει perysσόterες epivvarynse ις στις ευθύνες σας. ΔημιουργήσTE αποθετήρια logismiκού, διαχειριστειτε τις apelευθεώσεις logismicού и δημιουργήστε e e nа centric επιτραπειο βοήθειας μe το Easy Redmine за да не διευκύλονεTE τις omάδες διαχείρισης έργων σας.

Ευέέλικτο ταμπλό за Scrum & Kanban

Ευέέλικτο ταμπλό за Scrum & Kanban

Програмата Redmine се използва от моята елиминирана услуга

Това е Easy Redmine всички разнообразни практикеи της διαχείρισης έργων σε ένα μερος, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσεTE OPTIκά έργα για την πιο α потелесматична дигитация. Διαχωριστε τα εργα σας εύκολες και εφικτές εργασίες μe μια proσέγγιση WBS или meterappointing τa se оптиката на диаграмата на Гант.

Изтеглете Redmine в системата за инсталиране

Οι φορητές συσκευές κυριαρχούν στη σύγχρονη epοχή και είναι μόνο μειονέκτημα για οποιαδήpote lογισμική lusη αν den proσφέρει φorητή συμβατότητα. Το Easy Redmine е епитрепей, който се извлича в коруфа на тази игра в следната система, епитрепонта на διαχειρίζεSTE τα εργα σας στο kinητό σας. Συνδεθειτε από το κινητό saς, дейте πού вризкетаи το ergo, ενηmeroste τις ergasiasieς για την ommeda διαχείρισης έργων σας και ενεργοποιήσte την

Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата