gr
език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Метафразия AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Тази нова версия е на Easy Redmine версия 2018.00

11/20/2017
8 минути
Λουκάς Мпена

Η νέα επίσημη ενημέρωση της Easy Redmine έκδοση 2018.00 (=2016.08) έχει κυκοφορήσει. Ας δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει εκεί μESα! Ο πλήρης κατάλογος allαγών της έκδοσης είναι διαθέsimoς тук.

Ατή είναι μια σύντομη периграфия (με στιγμιότυπα οθόνης) που εισάγει γρήγορα τα calύttera na char актеристика към 2018.00 (=2016.08) се регистрирам на 2016.07 г.. Επειδή αυτό den είναι απλά μια μικρή ενημερωση allλά και ένα μεγάλο άlma γeniάς, mporey na sas ens διαφέρει η plήρης εpiscόπηση των characτηhristichony в Easy Redmine 2018, за да можете да го направите на страницата продуктова страница и в прост блог.


Νος σχεδιασμός εφαρμογής

Easy Redmine 2018 включва аналитичен компютър за изтегляне πιο καθαρή και ευανάγνωστη empeiria χρήστη όπως ένα αγγγγγμα μεντερνισμού. Φυσικά, ο λειτουργικός πυρήνας της εφαρμογής параменей βασισμένος в Redmine. Излезте от лошия логически дистрибутор с пълен стек с нов, монтиран и електичен вид. Θα θέλαte να το δοκιμάσετε και να το δείτε μόνοι σας; Избери го 30ήmero docimastical edώ.

Easy Redmine 2018 - Нов и мобилен софтуер - монитор

Easy Redmine 2018 - Нов и мобилен софтуер - монитор


Κinητή εφαρμογή και αποκρισιμότητα

От друга страна, тази програма на Easy Redmine е много подходяща и, предишна, ecola crisimopoisimo се φορητούς φυλλομετρητές. Αυτό σημαίνει ότι μπορειτε νa Присъединете се към Easy Redmine от програмата, за да започнете да използвате програмата και οι ⁇ ερισσόterες λειτουρίες θα είναι διαθέSIMEς. Допълнителен, известен софтуер за Redmine за Android и iPhone. Αυτές παρέχουν την πλήρη άνεση των κνητών εφαρμογών, αλλά οι λειτουργίες είναι περιορισμένες. За повече информация епискефтейте се на мястото си.

Easy Redmine 2018 - Нов и мобилен софтуер - мобилен изглед

Easy Redmine 2018 - Нов и мобилен софтуер - мобилен изглед


Изследвания от Jira, Asana, MS Project, Excel

Прехвърлете дедомена в Easy Redmine, използван от този Microsoft Excel, Jira, Microsoft Project ή Asana. Απλά χρησιμοποιήσte το νεο εργαλείο τυποποιημένων εισαγωγών, το οποίο mporeyte nα vreté στην Διαχε Изискване » Изискване на дедоменен XML » Потребителски данни

30 бр.

Ολόκληρο το ergo (με ergasiaες, orosηma, melη omάδας, έγγrαφα, κλπ.) μporeί na αποθηκευteί ως prότυπο και αυτό το prότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια νεα αρχικοποίηση έργου στο μέλλον. Τα prότυπα εξοικονομούν μεγάλο χrόνο στην εναρξη του έRGυ και τα κακιστούν αδιάvrοχα. Τα prότυπα prέpeι nα αναπτύσσονται συνεχώς για να βελτιώνουν την παράδοση του έργου. От друга страна, опитайте да вземете 30 програми в Easy Redmine 2018 за сегашно време.

Easy Redmine 2018 - Предварителен преглед - Програма

Easy Redmine 2018 - Предварителен преглед - Програма


Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Δden απαιτείται πistωτική καρτα. Δden απαιτείται εγκατάσταση, χωρίς υποχρέωση


10+ прокакоризмена пинакес еличу за коиноус ролус

Easy Redmine 2018 предлага мия серия от проспективно задействане на елиминацията (използване на аркитни секции) για τους PIο κοινούς ρόλους χρηστών, όπως dyeuθυντής πωλήσεων, εργαζόmenος πωλήσεων, dyeυθ υντής έργου, ειδικός IT, εργαζόmenος τμήμaτος υposτήριξης, clπ. Αυτά μporούν να epylegούν ανεξάρτητα για κάθε χρήστη στις proσωπικές ρυθμίσεις του χρήστη. За да предложите или да се възползвате от професионалната програма, а също и да се възползвате от терапията » Предварително γή selidων » Η sellida μου » Инструкция прот.

Easy Redmine 2018 - 10+ променливи пулса за койна

Easy Redmine 2018 - 10+ променливи пулса за койна


Βελτιωμένη ευέλικτη UX

Πrοηγουμένως, τόσο ο pinακας Scrum όσο και το dyagrammama burn down έδειχναν τα ίδια dedomenα "Πληροφορίες αξίας" σύμφωνα με τις ρυθμισεις Scrum. Ωστόσο, αυτό μπορούσε να procαλέσει καποιες αναστάτωσεις καθώς orris μένα συγκεκριμένα demφανιζονται στον να έχουν νόημα όtan εμφανίζονται στον пинака Scrum allla όχι τόσο calά όtan εμφανίζονται στο διάgrammama burn down. Γι' αυτό έχουμε χωρiseι τις ρυθμseseις „Πληροφορίες αξίας“ . Νεόterα, η ρύθμιση για το διάγgrammama burn down μporεί ν

Велтиомена графика

Τώρα μορευτε να proσθεσετε σην proσωπκή σας archiκή селида, за да бъдете проследени от списъка си ων eggraφων (ή άllου epylεγμένου στοιχείου) от διαφορα έrga. Απλά prośθέστε ενα νύπο τύπο πρόσθετου „Listα“ κai για αυτήν τη listsa epylξετε ton τύπο στοιχείου " Έγγραφα“. Εάν θέλετε να δείτε μόνο τα επιλεγμένα έργα, καθορίστε τα στις ρυθμίσεις φίλττ του πρόσθετου. Εάn protimmate nа echete mya episcόπηση όλων εγραφφων στα εργα, aplά αφήστο το φιλτρο cenό. Χρησιμοποιντας το prόσθetο listας, порейте на epylέξetete από μια μεγάλη poικιλία diaφoretiκών στοι χείων για εμφάνιση, тази графика е μόνο ενα από αυτά.

Изтегли Easy Redmine 2018

Изтегли Easy Redmine 2018


Εισαγωγή πrosarmoσμένων selίδων

Οι πrosarmosmusneς sellideς (εύκoleς selidες) μporούν na εισαχθούν εύκola χρησιμοποιώντας ένα ειδικ ό купете по-добре, за да влезете в нашата дея гения на Диация » Предупреждение за селид. Πριν μορευτε να εισαγγάγετε οτιδοποte, prepει nα εξαγγγεTE μια sellida κανοντας click στην epylογή "Експортиране" στο menu που εμφανίζεται αφού τοποθετήsetε τον δείκτη του pontikyού πάνω από μια epylεγμένη proσα ρμοσμένη селида в листата.

Предварителни програми Easy Redmine 2018

Предварителни програми Easy Redmine 2018


Старт Redmine 3.4.2 и Ruby 2.4

Redmine 3.4.2 einαι η επίσημα υποστηριόmenη εκδοση за Easy Redmine 2018.00 (=2016.08). Можете да използвате Easy Redmine, за да го изтеглите

Изтеглете Easy Redmine за безплатна докимастика след 30 часа

Плреи лейтургии, SSL разпространени, каченимери, асоциирани графични файлове, в мрежата