ESONIC - Синхронизиране на Enkel от Easy Redmine с съществуваща система за разсейване (Flexibee ABRA, ISO)

Филц:
промишлен автоматичен дрейф
Opphavleg løysing.:

sjølvlagd IS = ISO, rekneskapsprogramvare ABRA Flexibee

Внедряване:
2014, 2015

ESONIC Inc. фокусира върху промишленото автоматизиране на технологични процеси и производствени процеси. Selskapet var på jakt etter en kompleks løsning for interne og eksterne prosjekter som ville effektivisere produktiviteten deres.

Opphavleg tilstand

I starten vart fleire frittståande verktøy, inkludert eit sjølvlagd programvare, brukt, men selskapet fann det ikkje lenger tilstrekkeleg. Det viktigaste var at den sjølvlagde programvaren ikkje fungerte godt saman med ABRA Flexibee rekneskapsprogramvare. Selskapsleiinga mangla ein kompleks løysing som ville effektivisere selskapsprosessane.

Крав

Det viktigaste kravet var å koble saman alle programvareverktøy og få dei til å fungere som eitt system.

Андре крав:

 • Локална инсталация
 • Kundestøtte
 • Overvaking av oppmøte
 • Bruk av utskrifter
 • Интегриране на Easy Redmine с експлоатационната система

 

Easy Redmine lar oss koble det til eit kva som helst system som kan komunisere ved hjelp av ei grensesnitt. Dersom tilkoplinga skjer for første gong, er det nødvendig å opprette ein standardisert prosedyre. Slik ein prosedyre fungerer deretter som ein sample av "beste praksis" når ein implementerer same programvare i framtida. Същото е и за ABRA Flexibee rekneskapsystem.

Komunikasjonen mellom programvareverktøy er basert på ei XML-fil og Eit REST API-grensensenitt som gir sanntids synkronisering.

Лесно интегриране на Redmine чрез REST API с ABRA Flexibee-ESONIC

Easy Redmine разполага с комплексни програмни грешки og kan enkelt koblast til eit kva som helst system som kan komunisere via eit REST API. Følgande operasjonar er mogaoeg: lesing, oppretting, redigering, sletting. Документация за Easy Swagger (Easy Redmine API) и др я.

Programgrensesnittet tillater operasjonar med følgande enheter:

 • oppgåver
 • анализт
 • прогнозскабелонар
 • tidsregistreringar
 • brukarar
 • brukargruppe
 • prosjektkostnader og inntekter (planlagt og reell)
 • oppmøte
 • контактар
 • forretningcase (CRM)

Etter и Easy Redmine вариант на внедряване

Takka vere samkoblinga av fleire programvareverktøy, kan ESONIC no overvake alle økonomiske transaksjonar som går gjennom Flexibee-systemet og sjå "øknomisk status" i ISO-programvaren deira. Det fungerer også den andre vegen - prosjektstatus може да се види във Flexibee.

Интегриране на Easy Redmine с помощта на eit REST API gjer и вие разполагате с пълна информация във всички системи и моите сантиди. Denne løysinga har dermed ført til betydeleg tidsbesparing for selskapet.

Brukte tillegg

Installasjonen av dei andre tillegga gjekk også smidig.

Пробвайте Easy Redmine в 30-те безплатни периода на проба

Пълна функционалност, SSL-защита, продължително сиккерхетско копие, и din geografiske plassering