Rozbicie pracy nad projektem Redmine - dlaczego to robić?

8/6/2017
4 минути
Лукаш Беня -> Лукаш Беня

Rozpoczęcie przypisywania zadań do planu, pomijając strukturę dekompozycji pracy, może wydawać się kuszące, ale wtedy możesz być nieprzyjemnie zaskoczony podczas wdrażania tego planu.

Utworzenie struktury dekompozycji pracy (lub dekompozycji projektu) oznacza możliwość efektywnego działania przez cały projekt, od fazy początkowej do zamknięcia.

Rozbicie zarządzania projektem jest kluczem do organizacji pracy zespołu na mniejsze części, które można lepiej zarządzać jedną po drugiej. Do tego potrzebne jest tylko jedno narzędzie - WBS (Структура на разбивката на труда).


Какво допълнително е структурата на декомпозитната работа (WBS)?

Funkcjonalność WBS opiera się na hierarchicznym rozłożeniu projekt na mniejsze elementy dostarczalne. Projekty można planować с подобни logicznej kolejności jak dzisiejsze coraz bardziej popularne i skuteczne metody mapowania myśli.

Dzięki dekompozycji projekt na podprojekty i podzadania można szybciej iz większym naciskiem na logiczną strukturę planować.

Лесно Redmine 2018 - WBS

Лесно Redmine 2018 - WBS


Искате ли да използвате декомпозитен проект в Redmine?

Struktura dekompozycji pracy pozwala na identifikację zadań w ich "ziarnistej" formie. Jeśli są jasno zdefiniowane pakiety pracy, czyli zadania i ich podzadania, umożliwia to:

  • Tworzenie bardziej dokładnych szacunków czasu i kosztów
  • Wyjaśnienie zakresu projektu
  • Identyfikację i ograniczenie ryzyk
  • Większą kontrolę nad przebiegiem projekt
  • Tworzenie bardziej dokładnego planu
  • Lepsze zrozumienie skutków zmiany skali
  • Wykorzystanie szacunków kosztów do przyszłych projektów
  • Wpływ na przyszłe wdrożenie metodologii WBS

Лесно Redmine 2018 - WBS

Лесно Redmine 2018 - WBS


Искате ли да използвате WBS?

Pomimo wielu korzyści, warto zdawać sobie sprawę z niektórych problemów, jakie można napotkać, gdy nie korzysta się z WBS w odpowiedni sposób. Na przykład:

Nie zagłębiaj się w szczegóły

Szczegółowe wyniki przynoszą efektywność, ale gdy szczegóły są zbyt wysokie, wynik będzie tylko stratą czasu i niepotrzebnym zużyciem zasobów. Dobry poziom szczegółowości najlepiej skonsultować z zespołem.

Лесно Redmine 2018 - WBS

Лесно Redmine 2018 - WBS

Wzmacniaj dynamikę zespołu

WBS to działanie zespołowe, które wymaga umiejętności utrzymywania zespołu na właściwej drodze i zachęcania do udziału wszystkich jego członków. Jeśli członek zespołu nie czuje powodu, by dzielić się swoimi pomysłami, możesz stracić ważne informacje.

Pracuj z WBS jako z planem

WBS dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do osiągnięcia celów projekt. To nie jest plan ani harmonogram, ale wizualna reprezentacja projekt, którą można udostępnić zainteresowanym stroną.

Лесно Redmine 2018 - WBS

Лесно Redmine 2018 - WBS

Изпробвайте Easy Redmine за 30 дни безплатно

Pełne funkcje, zabezpieczenie SSL, codzienne kopie zapasowe, dostępne w Twojej lokalizacji