Табло за управление на финансов мениджър

Предварително дефинирано персонално табло, подходящо за роля на финансов мениджър е разработена така, че да дава бърза представа за актуалните резултати, които са от значение управление на финансите.

  • Общ преглед на бюджетите
  • Отчет за заплатите и таксуването
  • Бюджет по проекта
  • Подробен отчет за паричните потоци
  • Таблото за управление на продажбите

Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация