CalDAV - Синхронизирайте календара си в Easy Redmine с мобилното си устройство

CalDAV
календар
устройства
Подвижен

CalDAV - Синхронизирайте календара си в Easy Redmine с мобилното си устройство

CalDAV може да бъде активиран в Администрация »Настройки» Общи.

Синхронизиране на вашите срещи в Easy Redmine до мобилното си устройство.

  • iOS устройствата са интегрирани в CalDAV
  • Устройствата с Android изискват приложение: https://play.google.com/store/search?q=caldav

Процесът е еднакъв и за двете. Използвайте следната връзка в инструмента за обработка на CalDAV:
[Вашия домейн] / CalDAV / easy_meeting
например https://demo.easyredmine.com/caldav/easy_meeting

Вашето потребителско име и парола.

След това просто изберете тези събития, които да видите в мобилния си календар.

Имайте предвид, че в случай на двупосочна синхронизация, изтрити събития от мобилния си телефон може да доведе до заличаване на Easy Redmine.

 

Допълнителна информация

CalDAV - Лесният календар на Redmine може да се синхронизира Една Посока чрез .ical формат или двупосочно с помощта на инструменти CalDAV:

CalDav в Windows платформи:

  • Потребители на Outlook може да използва безплатна синхронизация плъгин за Outlook позволяваща синхронизиране на срещи между всяка папка в Outlook (включително тази, свързана с Exchange) и Easy. Той също така може да синхронизира Easy Redmine контакти (CardDav).
  • Потребители на Thunderbird може да използва вграден календар, който поддържа CalDAV синхронизация по подразбиране.
  • Телефон с Windows 10 има ограничения в тази функционалност поради ограниченията си за DAV сървъри. Потребителите на Windows имат 3 възможности: 1) Потребителите на Exchange сървър могат да постигнат пълна синхронизация чрез своите обмени в комбинация с гореспоменатия плъгин на Outlook. 2) Използвайки ical и го свържете с услугите на календара на Outlook.com или Gmail. Тогава телефонният календар от Easy Redmine е само за четене. 3) 3rd опцията е платено приложение - PH Cloud CalDav Sync.

CalDav на платформите на Apple:

Календари по подразбиране за всички устройства на Apple, които поддържат CalDAV.

CalDAV телефони с Android:

Има различни безплатни приложения, които предоставят CalDAV поддръжка. Сред тестваните са DAVx⁵ (преди DAVDroid), Caldav Sync Free Beta.

 

Ъглов ситуации

  • Синхронизацията на CalDAV може да се използва само за потребители, които влизат в системата чрез вътрешно потребителско име/парола за приложение. Потребителското влизане чрез LDAP няма да може да използва CalDAV. Съществуват обаче и други опции за синхронизиране на календари - напр. iCal
  • Когато сте синхронизирали календара за лесно присъствие с външна календарна система чрез CalDav, валидно одобрение за посещение (като ваканция) в Easy Redmine ще бъде отменено, като случайно преместите това посещение на друг ден във външната календарна система, без да се уведомявате за това промяна в списанието CalDav. Същото може да се случи дори и без синхронизация на CalDav, само чрез преместване на одобрено присъствие към друг ден в Easy Attendance Calendar, но в такъв случай уведомлението за тази промяна е достъпно в дневника на CalDav.

Опитайте Easy Redmine за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация