פתרון HelpDesk מקיף עבור חברה גדולה

Страна:
שווייץ
שדה:
הנדסה, טכנולוגיה
Работещ:

60 IT, 4,500 IT

לקוח מאז:

2013, ביצוע מותאם אישית בספרינג 2014

NETSTAL היא יצרנית של מכונות כבדות. כחברה שוויצרית מוכרת, במשך 60 שנה Netstal הייתה אחת מספקי המובילים בעולם ש ל מכונות צירופים פלסטיות בדיוק גבוה ומהירות גבוהה. Easy Redmine עוזרת לנהל לקוחות דרך תוסף HelpDesk.

אתגר:

המטרה העיקרית הייתה ליישם פתרון תמיכה מאוחדת עבור כל הקבוצה התאגי דית שבתוך החברה. כל הכרטיסים היו צפויים להיכנס בעיקר לפרויקט אחד. המנהלים היו אמורים להיות מסוגלים למיין את הכרטיסים לתת-פרויקטים ב קלות. לכל כרטיס יש שדה מיוחד שמחזיר מידע על המחבר מ-LDAP. השדה משמש למילוי אוטומטי של שדות מותאמים אישית מסוימים בכרטיס לנו חות טובה יותר לפותר הבעיה.


יישום:

תוסף מוסדר של Easy Redmine סיפק את הפתרון לכרטיסים - הוא יוצר נושאים עם מאפיינ ים מוגדרים מראש מדוא"ל. למיון לתת-פרויקטים, התכונה "העבר נושא" הוגברה. ניתן לשנות את הקיצור של הפרויקט בתפריט ההקשר או בעריכה מוטמעת ברשימ ת המשימות. שני האפשרויות מספקות פונקציות אוטומפליט לחיפוש מהיר יותר של הפרויקטים היעד.

Нестал - Easy Redmine - бюро за помощ

הוספנו שדה מיפוי לכרטיסים ונמצא נמצא יכול לחפש איש קשר ב־LDAP של החבר ה באמצעות שדה זה. בהתבסס על הפריט שנבחר, שדות מותאמים אישית מיועדים מתמלאים במידע אי ש קשר ומידע אחר השימושי לפותר הבעיה. ניתן להגדיר מיפוי שדה מותאם אישית מממשק המשתמש - המשתמש יכול לקבוע אילו שדות מותאמים и במידע רלוונטי מ־LDAP.


תוסף בשימוש:

Добавете Easy Redmine към 30 часа

תכונות מלאות, מוגנות ב-SSL, גיבויים יומיים, במיקום שלך